<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2221218534838124&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Din IT-sikkerhet er vår virksomhet

intellisec-ceo

Små og mellomstore bedrifter rammes like ofte av datainnbrudd som de store og konsekvensene er like alvorlige for kunder og ansatte. På tross av dette er det bare de store som har hatt muligheten til å sikre seg godt nok.

Ved å levere verdensledende IT-sikkerhetsteknologi som en tjeneste, gir vi også mindre selskaper tilgang på trygghet som ellers ville blitt både for dyrt og komplisert å ta i bruk. Tjenesten komplementeres av våre drevne sikkerhetskonsulenter i Intellisec Operations, som kontinuerlig overvåker og håndterer hendelser.

Intellisec er en del av Data Equipment AS som i mer enn 30 år har levert nettverk og avanserte sikkerhetsløsninger til private og offentlige virksomheter i Norge. Vi baserer alle våre tjenester på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sine grunnprinsipper, Zero Trust og andre internasjonale rammeverk sine anbefalinger. Vi er medlem i Cloud Security Alliance.

Vårt mål er at alle norske bedrifter skal ha samme mulighet til å sikre sine digitale verdier, uavhengig av størrelse. Vi er veldig stolte av å gjøre hverdagen tryggere for våre kunder.


Egil Jahren, daglig leder

Medlemskap

CIS Securesuite

CIS, Center for Internet Security, har utviklet CSC, Critical Security Controls, som med sine 20 kontroller er bygd opp relativt likt som NSM sine 23 Grunnprinsipper for IKT sikkerhet. Dette er målbare verktøy man kan/bør/må benytte for å få synlighet og kontroll på sikkerheten. CIS har i tillegg laget benchmarks som vil teste løsningen din, f.eks O365.

CSA, Cloud Security Alliance

CSA er en uavhengig organisasjon, og har blant annet utviklet CAIQ, Consensus Assessments Initiative Questionnaire, som er et spørreskjema man benytter mot tjenesteleverandør før man velger. I tillegg har de utviklet CCM, Cloud Controls Matrix, som er måleverktøy man bruker på løsningen når den er oppe og kjører. Se mer informasjon her. 

Miljø

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Data Equipment er Miljøfyrtårn sertifisert.
Miljøfyrtårn en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor.
Vi arbeider systematisk for å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet ved å skape miljøbevisst atferd hos ansatte og integrere miljøhensyn i driften av virksomheten.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge

Data Equipment er medlem av Grønt Punkt Norge. Vi tar miljøansvar ved å delta i en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger medlemsbedriftene i Grønt Punkt Norge for at Norges Co2-utslipp reduseres med 350.000 tonn hvert år.

profile-pic

Name Here

Job Title

Here is the text about the contact lorem ipsum text about the contact to go here


T: 00 47 46 11 22 33
E: info@intellisec.no
profile-pic

Name Here

Job Title

Here is the text about the contact lorem ipsum text about the contact to go here


T: 00 47 46 11 22 33
E: info@intellisec.no
profile-pic

Name Here

Job Title

Here is the text about the contact lorem ipsum text about the contact to go here


T: 00 47 46 11 22 33
E: info@intellisec.no
profile-pic

Name Here

Job Title

Here is the text about the contact lorem ipsum text about the contact to go here


T: 00 47 46 11 22 33
E: info@intellisec.no
profile-pic

Name Here

Job Title

Here is the text about the contact lorem ipsum text about the contact to go here


T: 00 47 46 11 22 33
E: info@intellisec.no
profile-pic

Name Here

Job Title

Here is the text about the contact lorem ipsum text about the contact to go here


T: 00 47 46 11 22 33
E: info@intellisec.no

Prøv Intellisec

Vi vil gjerne la deg prøve en av sikkerhetstjenestene fra Data Equipment.

Prøv Managed Endpoint Protection, Managed Email Protection eller Managed Vulnerability Scanning

Det krever ingen teknisk kompetanse for å komme i gang med Intellisec.  

Prøv her!

“Størrelsen på bedriften burde ikke avgjøre om du har råd til å beskytte den eller ikke, særlig når små bedrifter er like utsatt som de store. Intellisec gir full dekning for alle bedrifter, enten de har 50 eller 2000 ansatte.”

– Gøran Tømte, CISO, Data Equipment